Szczegółowe zapotrzebowanie online CZYSZCZENIE WGŁĘBNE

WAŻNE: wypełnij wszystkie informacje poniżej w celu skompletowania zapytania, niekompletnych zapytań nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć w ciągu 24 godzin.

Obiekt, w którym zostanie wykonane czyszczenie

Obecna powierzchnia, która będzie czyszczona

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Stan powierzchni

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Wyboje

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Poziom zanieczyszczenia

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Czy usuwane będzie oznakowanie podłogowe?

Likwidacja wody z czyszczenia

Podczas czyszczenia powstaje stosunkowo duża ilość chemicznie zanieczyszczonej wody. Należy ją gdzieś przechować. W przypadku powierzchni 5000 m2 chodzi o ok. 5000 litrów wody.

Dostęp do energii el. w danym obiekcie do 50 metrów

Dostęp do wody

Czy wymagana będzie naprawa szczelin?

Czy wymagana będzie naprawa kotew po regałach?

Czy wymagana będzie naprawa wybojów i dziur?

Realizacja w trakcie ruchu

(podczas realizacji odbywać się będzie normalny ruch u klienta w produkcji, logistyce, itd.)

Konieczna weekendowa realizacja

Wymóg pracy w etapach

Czy można wykonać prace np. w tygodniu, nocą?

(tj. 22:00-6:00 hod.)

Do kiedy ma dzieło zostać wykonane?

Kiedy powinno zostać zrealizowane zlecenie?

WYBÓR WYMAGANEGO CZYSZCZENIA WGŁĘBNEGO

WAŻNE! Za pomocą przycisku wprowadź jeden konkretny rodzaj czyszczenia, który stanowi część zapotrzebowania. Można dodawać dowolną liczbę rodzajów.

Dokumentacja zdjęciowa i inne potrzebne pliki do wgrania

Prosimy o wgranie co najmniej 2 zdjęć obecnego stanu podłogi. Będziemy mieli lepsze wyobrażenie o Twoim zakładzie.

Notatka

Dokument niniejszy i wszystkie załączone pliki są poufne, przeznaczone wyłącznie dla zleceniodawcy i mogą być chronione ustawą.
Jakakolwiek inna forma publikacji, reprodukcji, kopiowania, dystrybucji lub rozpowszechniania bez uprzedniej zgody spółki J.A.CLEAN spol. s r.o. jest surowo wzbroniona.