Szczegółowe zapotrzebowanie online REWITALIZACJA PODŁÓG

WAŻNE: wypełnij wszystkie informacje poniżej w celu skompletowania zapytania, niekompletnych zapytań nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć w ciągu 24 godzin.

Obiekt, w którym zostanie wykonana rewitalizacja podłóg

Specyfikacja ruchu

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Obecna powierzchnia

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Stan powierzchni

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Wyboje

gallery thumbnail

gallery thumbnail

W jaki sposób będzie rozwiązywana kwestia szczelin - czy będą odkryte?

Wymóg pracy w etapach

Wymagane odcienie

Wymagana powierzchnia podłogi

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Czy istnieje ocena stanu podłogi, przekrój, ewentualnie, czy wykonano sondę?

Jeśli tak, załącz proszę plik poniżej.

Kształt rewitalizacji

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Łączna powierzchnia w m2

Dostęp do energii el. w danym obiekcie do 50 metrów

Realizacja w trakcie ruchu

(podczas realizacji odbywać się będzie normalny ruch u klienta w produkcji, logistyce, itd.)

Konieczna weekendowa realizacja

Czy można wykonać prace np. w tygodniu, nocą?

(tj. 22:00-6:00 hod.)

Realizacja na parterze, piętrze…..

Wymóg stałego obciążenia nowej podłogi

Wymóg dotyczący czasu obciążenia podłogi po realizacji

Kiedy powinno zostać zrealizowane zlecenie?

Dokumentacja zdjęciowa i inne potrzebne pliki do wgrania

Prosimy o wgranie co najmniej 2 zdjęć obecnego stanu podłogi. Będziemy mieli lepsze wyobrażenie o Twoim zakładzie.

Notatka

Dokument niniejszy i wszystkie załączone pliki są poufne, przeznaczone wyłącznie dla zleceniodawcy i mogą być chronione ustawą.
Jakakolwiek inna forma publikacji, reprodukcji, kopiowania, dystrybucji lub rozpowszechniania bez uprzedniej zgody spółki J.A.CLEAN spol. s r.o. jest surowo wzbroniona.