Szczegółowe zapotrzebowanie online OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

WAŻNE: wypełnij wszystkie informacje poniżej w celu skompletowania zapytania, niekompletnych zapytań nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć w ciągu 24 godzin.

Wiek powierzchni

Typ powierzchni

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Stan powierzchni

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Konieczność uprzedniego wyczyszczenia

Oznakowanie w nowych budynkach, duże zapylenie, itp.

Typ zewnętrznego oznakowania

Wymóg pracy w etapach

Realizacja w trakcie ruchu

(podczas realizacji odbywać się będzie normalny ruch u klienta w produkcji, logistyce, itd.)

Konieczna weekendowa realizacja

Kiedy oznakowanie będzie obciążone?

Kiedy powinno zostać zrealizowane zlecenie?

WYBÓR POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI WYMAGANEGO CZYSZCZENIA

WAŻNE! Za pomocą przycisku wprowadź jeden konkretny rodzaj oznakowania, który stanowi część zapytania. Można dodawać dowolną liczbę rodzajów.

Dokumentacja zdjęciowa i inne potrzebne pliki do wgrania

Prosimy o wgranie co najmniej 2 zdjęć obecnego stanu podłogi. Będziemy mieli lepsze wyobrażenie o Twoim zakładzie.

Notatka

Dokument niniejszy i wszystkie załączone pliki są poufne, przeznaczone wyłącznie dla zleceniodawcy i mogą być chronione ustawą.
Jakakolwiek inna forma publikacji, reprodukcji, kopiowania, dystrybucji lub rozpowszechniania bez uprzedniej zgody spółki J.A.CLEAN spol. s r.o. jest surowo wzbroniona.