Szczegółowe zapotrzebowanie online OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

WAŻNE: wypełnij wszystkie informacje poniżej w celu skompletowania zapytania, niekompletnych zapytań nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć w ciągu 24 godzin.

Obiekt, w którym zostanie wykonane oznakowanie

Obecna powierzchnia podłogi

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Stan powierzchni

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Wyboje

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Poziom zanieczyszczenia

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Typ oznakowania

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Wymóg pracy w etapach

Realizacja w trakcie ruchu

(podczas realizacji odbywać się będzie normalny ruch u klienta w produkcji, logistyce, itd.)

Konieczna weekendowa realizacja

Czy można wykonać prace np. w tygodniu, nocą?

(tj. 22:00-6:00 hod.)

Dostęp do energii el. w danym obiekcie do 50 metrów

Kiedy hala będzie obciążona?

Kiedy powinno zostać zrealizowane zlecenie?

WYBÓR POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI WYMAGANEGO CZYSZCZENIA

WAŻNE! Za pomocą przycisku wprowadź jeden konkretny rodzaj oznakowania, który stanowi część zapytania. Można dodawać dowolną liczbę rodzajów.

Dokumentacja zdjęciowa i inne potrzebne pliki do wgrania

Prosimy o wgranie co najmniej 2 zdjęć obecnego stanu podłogi. Będziemy mieli lepsze wyobrażenie o Twoim zakładzie.

Notatka

Dokument niniejszy i wszystkie załączone pliki są poufne, przeznaczone wyłącznie dla zleceniodawcy i mogą być chronione ustawą.
Jakakolwiek inna forma publikacji, reprodukcji, kopiowania, dystrybucji lub rozpowszechniania bez uprzedniej zgody spółki J.A.CLEAN spol. s r.o. jest surowo wzbroniona.